Многофункционален комплекс

Многофункционален комплекс
Година на планиране на идеен проект: 2009 г.
Местоположение: София, Драгалевци
РЗП: 7900 м2
Описание: Идеен проект за парцел с 30 % жилищна част, с обществено-обслужващи части