Градина – ресторант “Happy”

Happy
Екстериорен дизайн на градина с бар на Търговска верига 'Happy'
Проект и изпълнение 2011/2012
Местоположение: София , Студнтски град
Площ : 1500 м2