eu


eu2

Проект BG16RFOP002-2.073-14893-C01, финансиран от Оперативна профрама ”Иновации и конкурентноспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: Бурова Архитекти ЕООД
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500.00.лв. европейско и 1 500.00.лв. национално съфинансиране.
Начало на проекта/ дата на сключване на договор: 17.09.2020г.
Дата на приключване: 17.12.2020г.


затвори