Еднофамилна жилищна сграда в гр.Сливен

Еднофамилна жилищна сграда в гр.Сливен и интриор
Проект : 2012 г.
Изпълнение : 2016г.
Местоположение: Сливен
РЗП: 400 м2
Описание: Архитектурен проект , Интериор