Офис сграда в гр.София

Офис сграда в гр.София, кв.Люлин
Година на планиране и изпълнение :2010г – 2011г
Местоположение: София,
Площ : 3670 м2
Описание: Идеен и интериорен проект на офис сграда