Жилищна сграда в Драгалевци

Жилищна сграда в Драгалевци
Година на планиране: 2014г.
Година на изпълнение: 2015г.
Местоположение: София, Драгалевци
Описание: Жилищна сграда с подземни гаражи