Ваканционен комплекс, гр. Бяла

Ваканционен комплекс, гр. Бяла/google_font] Година на планиране: 2009 г.
Местоположение: Черноморие, гр. Бяла
Описание: Идейният проект обхваща градоустройствена и обемно-пространствена архитектурна разработка на ваканционно селище от 40 двуетажни еднофамилни сгради със собствени имоти. Къщите са двуетажни, с четири различни типа разпределения.